Hqdefault 11.jpg

Twijfels Over Je Relatie? Stel jezelf deze 3 vragen

hi het is tim hier en in deze video geefik je drie tips om je te helpen om tebepalen of je nog verder moet gaan meteen relatie ja of neewant mensen praten we altijd wel heelveel over hoe vind je de juiste partnerhoe hoe kiest u de juiste partner uithoe krijg je en hoe verleid je hem en ikheel veel videos daarover gemaaktmaar er is een ander ding minstens netzo belangrijk voor je liefdesgeluken dat is wie je besluit niet te datenwelke relaties je besluit te beëindigen.

cruciaal zijn want als je te lang blijfthangen in een foute relatie dan wordt jein tussentijd oude p die hele tijd nietbereikbaar voor een man die wel goed bijje past en heb je daarnaast heleperiodes waarbij je misschien helemaalniet zo happy of gelukkig bent wat jetoch maar bij iemand blijften ik denk dat dit misschien wel als jehet hebt over de meeste ellende liefdekomt het simpelweg doordat mensen nietin staat zijn om relaties te beëindigenniet in staat zijn de bij weg te lopen.

moeilijker dat wordtnou ik ga dan niet voor je zeggen vanoké als je dit doet weinig dan derelatieik zou die keuze nooit voor iemandwillen maken ik vind ik ook wel eenbeetje een en dat is ook niet mijn taakals coach maar daar kans coaches om jete helpen om een keuze te maken waar jeuiteindelijk het meest gelukkig vanwordt nou ik heb drie vragen die erbijkunnen helpende eerste vraag is een hele simpele maar.

saldo meer geluk van de relatie of meernegativiteit van de relatiedus hebben jullie samen meer gelukkigeen geweldige momenten als je 80% van detijd gelukkig hebt en 20% van de tijd ishet lastig kijk dan kan je de prima meedoorgaan is vooral een kwestie van oképoets even dienaren 20% of weet jeovertuigen om naar de kapper te gaan enhet is weer klaarmaar aan de andere kant als jein een relatie hebt waarbij je constantnegativiteit heb constant gezeur van die.

week ruzie hebbenen dan op een verjaardagsfeestje anderemensen proberen te overtuigen dat ruziënnou eenmaal bij een relatie ooit met jedat soort mensen die als je constantverdriet hebt van iemand zelfs als jedan heel veel van die persoon houdtzelfs je kan heel goed heel erg vaniemand houden die slecht voor je isdie je ongelukkig maakt die je slechtbehandelt waar je langzaamaan kapot gaatmaar wij dan toch maar bij blijftomdat je zoveel van die persoon houdt.

dus ga gewoon voor jezelf zitten en tevoor jezelf hey de afgelopen dagen datik samen met hem en geweest de afgelopenafgelopen drie maandenhoeveel van die dagen was ik eigenlijkecht blij dat ik in deze relaties ookwat voor mooie momenten hadden we samenhoe gelukkig was ik echten hoeveel mol op hoeveel momenten voelik maak afschuwelijk en slecht als jedat doet dan dan kom je al heel snel opeen balans zijn want die balansnegatieve uit slaat dan kan je je.

hem houd deze persoon misschien niet eenal te grote toegevoegde waarde heeft inje leventweede vraag die je jezelf wil stellenin deze misschien een klein beetjeconfronteren maar dat is ben jeongelukkig of is je relatie slecht watnamelijk wel kan gebeuren is dat iemandeen goede relatie heeft maar doorbepaalde dingen in zijn of haar levenzich niet gelukkig voelt gewoon nietgelukkig is waar die persoon is een heeltypisch voorbeeld is een man die een.

moment denken oh mijn god wat doe ikeigenlijk met mijn levenoh mijn god is dit nou echt alles wat erisen ik wil meer dingen doen en ik benniet tevreden met mijn werk en ik benniet tevreden met mijn huis en ik ik benniet tevreden met mijn gewone fiets ikmoet op een motorfietsals een man dat heeft voelt hij zichongelukkig en dan hand daarvan omdat hijzich alle afleidingen zijn levenongelukkig voelt verbreekt u de relatie.

daarvan dat je gewoon niet blij bent metwaar je bent in jeeven niet blij met waar je panty jecarrière niet blij met hoe de dingen inhet algemeen gaan en dan voel je jeongelukkig en dan automatisch ga je hetfeit je je ongelukkig voelt meenemen inde relatie en projecteren op de relatieen misschien zelfs wel een klein beetjede relatie daar de schuld van gevendat jij niet gelukkig bent je vindtsimpelweger is iets waardoor je niet goed voelt.

maar veranderen dan moet dan moet echtin één keer alles maar andersnou als dus als je twijfelt of je eeneinde moet maken aan je relatiekijk dan altijd eerst of het niet eensdat je gewoon zelf niet gelukkig bent endan kan het heel goed zijn dat jerelatie prima is moet je gewoon watandere dingen aan moet pakken en hetderde vraag is wat zeggen de mensen inje omgeving over je relatie gewoon watis dede consensus van de mensen om je heen in.

gesproken er helemaal niet zo’n fan vanom naar je omgeving te luisteren en jeomgeving om advies te vragendaarbij hou ik helemaal niet zo van datiedereen heeft altijd een mening eniedereen weet altijd beter in iedereenheeft een oordeel en dat dat zal ookallemaal welmaar als je in een bepaalde situatie ziten ik heb wel vaker dit soort situatiesmeegemaakt in een relatie waar je heelveel van iemand houdt dan zit je er zelfmiddenin.

objectief kijken naar de relatie en danzegt iedereen om je heenga alsjeblieft bij hem weg hij gebruiktdrugs juiste slecht uit tegenwoordig jeziet vrouwen die die mishandeld wordenen toch bij een man blijven dat soortdingen en buiten staan dus kunnen daarvanuit een soort helikopter standpuntveel beter naar kijken naar hoe het metjou gaatwant zij zijn je bijvoorbeeld een keerin de week dus de veranderingen zijnvoor haar veel voor hun veel groter om.

wil jij gewoon langzaam misschienafslachting zo’n relatie en alseigenlijk een soort van consensus is vanalle mensen om je heen die zeggen vanga alsjeblieft weg bij deze vent hij isabsoluut niet goed voor jeis misschieneen goed idee om naar ze te luisterennou dit zijn de drie belangrijkstevragen aan de hand waarvan je kanbepalen of je nog verder wil gaan met jerelatieals je naar deze drie vragen denkt van.

toch nog iets meer zekerheid hebben ofwat dan ookklik dan even op de link in deomschrijving onder de videoik heb een artikel gemaakt met in totaalzeven vragen die heel handig kuntgebruiken om voor jezelf in te schattenvan hey waar sta ik met deze relatie ofkan ik hier misschien maar beter eeneind aan breiennou wil je weten wat die andere vragenzijn klik dan op de link hieronder in deomschrijving en dan zie ik je in de.

tot ziens[Muziek]

Twijfels Over Je Relatie? Stel jezelf deze 3 vragen