Hqdefault 23.jpg

Irma Dee – Liefde Voor Altijd

dus ik nog een pruik op toe een jurkaantrekken dan zou ik nog mogen blijvenabsoluuthebben vraag van look meneer is het tijdom je relatie te verbreken beste inelkaar naar boven brengt en ik kan hetook niet meer herstellen over beter datje jezelf niet kan zijn mensen moetenweggaan bij uw partner als die partnerof als de relatie slecht is voor hunlichamelijke of geestelijke gezondheidje gezondheid wordt natuurlijk aangetastals je partner.

mijn kinderen in die zinnen slechtsituatie of voor mijzelf die geen weldat jullie waardigheid als mens niet hetspel te zettenmee gezonder dan natuurlijk ook onderleiden als de partner je geestelijkmishandelt als je partner je voeltnegeert als je partner de baas beeldover of als je party afhankelijk maaktals je partner je heel veel energie kosten gewoon leeg zuigen qua energie en jekan niet jezelf zijn dan na dan looptgewoon stuk en moet gewoon weer wezen.

waarom met elkaar kennen zou iemandanders kunnen 2 prode meeste mensen aan dichtbij eenpartner omdat ze elkaar zijn gegroeid zonoemen ze dat er tussen enkele vorm vangeweld aan te pas gekomenzulke mensen hebben te weinig tijd hadelkaar doorgebracht of hebben elkaar teweinig op de hoogte gehouden vanlevert natuurlijk moet je eigen levenhebben binnen elke relatie als je merktdat je partner zijn of haar leven altijdde eerste plaats zet.

die relatie uit elkaar groeien op zichzou dit zo zorgelijk vinden het wordtmeer zorgelijk als je even op twee ookniet meer de wil heeft om dicht bijelkaar te komente kijken voor lukt dus misschien als jeuit elkaar groeien dan heeft dat datmisschien wel zo’n te zijn soms is hetook niet al te doel in dit leven elkaarblijft wil je meer liefdes adviesabonneer je dan op ons youtube kanaal enlike deze video[Muziek]

Irma Dee - Liefde Voor Altijd